Wydatki na nasadzenia drzew zastępcze drzew podlegają zaliczeniu do kosztów bieżących

Szkółka Drzew i Krzewów z 40 letnim doświadczeniem zaprasza do zapoznania się bliżej ze swoją działalnością oraz ofertą. 7 Pokrycie koronami drzew redukuje spływ wód opadowych, co wpływa na oszczędność budowy instalacji burzowych. Obejmują one również zasoby drzew znajdujące się na działkach, wzdłuż sąsiednich ulic i na terenie sąsiadujących parków. Wydatki na nasadzenia drzew zastępcze drzew podlegają zaliczeniu do kosztów bieżących. Z drugiej strony, gdyby podatnik nie wykonał nasadzeń, to opłata za usunięcie drzew i krzewów nie zostałaby umorzona, natomiast sama inwestycja zostałaby zrealizowana w analogicznym zakresie. 3 ustawy o ochronie przyrody wynika, że organ administracji może uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od zastąpienia ich innymi drzewami. W tym kontekście praktyka sadzenia jednego drzewa, przykładowo o wysokości 1,5m za usuwanie dużego o wysokości 20 m, jako nasadzenia zastępczego wydaje się rażąco nieadekwatna. Na terenach bez drzew dominują myszy i szczury. Wydatki na nasadzenia mogą jednorazowo zmniejszyć należność fiscusa, a ponadto nie zwiększają podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Na ulicy pozbawionej drzew może być trzykrotnie więcej pyłów w powietrzu, niż na ulicy zadrzewionej i dziesięciokrotnie więcej niż w pobliskim parku. Najlepsze praktyki w kraju i za granicą W celu zobrazowania czynników dotyczących drzew i terenów zieleni zawartych w polskich przepisach prawnych przedstawiono ich enumerację (Szczepanowska. Rodzic/opiekun prawny od momentu nasadzenia ma możliwość podlewania rośliny. Wpływ drzew na wartość rynkową działek Ceny sprzedażne działek i domów odzwierciedlają korzyści, które kupujący wiąże z właściwościami danej posesji. Nasadzenia zastępcze są wykonywane niechlujnie (jedynie jako zrealizowanie nałożonego obowiązku), co niestety często determinowane jest przez kulejące prawo (art. LPKiW natomiast zobowiązuje się do uzupełniania zrębków, nawożenia drzew oraz cięć pielęgnacyjnych. Nasadzenia zastępcze muszą uwzględniać pozytywny wpływ drzew na tkankę miejską pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Podatnicy, którzy wykonują nasadzenia zastępcze mają problem w określeniu skutków podatkowych wykonania nasadzeń zastępczych. Jednocześnie z chwilą dokonania nasadzenia rodzic/opiekun prawny zrzeka się praw własności do drzewa na rzecz LPKiW. W związku z powyższym ważnym jest określenie rozwiązań prawnych, jakie może podjąć powiat/gmina, aby wycinki drzew i nasadzenia kompensacyjne były prowadzone według najlepszej wiedzy.